Är du inte nöjd har du 14 dagars ångerrätt efter det att du mottagit varan.
Ångerrätten gäller ej produkter med nedsatt pris, anpassade varor eller levande växter inklusive lökar, rötter och knölar.
Ångerrätten gäller inte heller produkter som har ett begränsat hållbarhetsdatum, klassas som färskvara, som snabbt kan försämras, bli för gamla eller som efter inköp planterats. (Distanshandelslagen 2 kapitlet, paragraf 11, punkterna 4 och 6).


För retur av vara vid öppet köp och ångerrätt måste varan skickas tillbaka i väsentligen oförändrat skick, vara obegagnad och returneras i oskadad originalförrpackning. 

Beroende av varans skick kan öppet köp eller ångerrätt nekas. Produkten måste vara i sådant skick så att den kan säljas utan prisreducering. Vid mindre avvikelser kan eventuell värdeminskning och/eller kostnad för rengöring och dylikt reduceras från det återbetalda beloppet.


Ångerrätten gäller allt på hemsidan undantaget måttbeställda varor, tillverkningsvaror, maskar, humlor och biologisk bekämpning (nematoder, parasitsteklar mfl), levande växter, lökar, knölar och liknande som inte tål att mellanlagras och hanteras i flera led mer än nödvändigt.


Ångerrätt och öppet köp gäller ej för företag.


Ångerrätt och öppet köp gäller ej rea-varor eller kampanjvaror och inte levande växter som utgör ett undantag  i distansköpslagen.


Utöver ångerrätten erbjuder vi öppet köp i 30 dagar förutsatt att varan är i obegagnat skick och returneras i oskadad originalförrpackning enligt ovan.


Begränsningar i öppet köp är detsamma som för ångerrätten enligt ovan.