Fraktskadat paket vid uthämtning

Om du märker att ditt paket är skadat på ett sådant vis att misstanke finns att någon vara skadats under transporten när du ska hämta det hos ditt paketombud ska du inte ta emot det och reklamera det omgående till ditt paketombud. Obs! Paket med växter måste tas emot, se vidare info nedan. Detta gäller både vid hemleverans och när du själv hämtar paketet hos ett ombud.

Kontakta oss inom 2 dagar efter mottagandet så att vi kan följa upp reklamationen för ev. omleverans eller ersättning från Postnord.


Paket som kommer i retur till oss utan att vi meddelats kan annars hanteras som ej uthämtad leverans vilket innebär att en returkostnad påförs.


Fraktskadade växter

Då vi inte kan ta något ansvar för hur växten utvecklas efter att den tagits emot av dig är det därför viktigt att du kontaktar oss senast följande vardag om du vill reklamera växt. Se nedan hjälpavsnitt för information om hur du gör.


Produkt som skadats i leveransen

Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat ska du

 • kontakta vår kundtjänst snarast via detta formulär. Ange typ 'Reklamation'. 
 • Beskriv vilken produkt som skadats (ange här gärna både artikelnummer och produktnamn) 
 • Beskriv skadans art
 • Vänligen bifoga bilder som visar följande:
  • Bifoga en eller flera bilder som tydligt visar skadans omfattning. 
  • Adresskortet på försändelsen. Hela adresskortet ska vara synligt och läsbart.
  • Försändelsen i sin helhet: yttre emballagets samtliga sidor, samt eventuella emballageskador.
  • Eventuellt inre emballage.
  • Samt bilder som visar hur produkten var förpackad. Är produkten emballerad i en låda skall denna öppnas och fotograferas ovanifrån med produkten och emballaget så som det låg förpackat vid ankomst.