Vår växtgaranti innebär att vi garanterar att:

  • växten du köper håller en kvalitet när den kommer till dig som gör att den har alla förutsättningar att utvecklas normalt
  • växten är av den sort du beställt
  • växten har den storlek som anges i beskrivningen +/- 15% avvikelse


Garantin gäller under förutsättning att:

  • växten hämtas ut omgående från utlämningsställe och i det fall hemleverans är bokad tas emot snarast. 
  • växten reklameras tillsammans med den information som vi behöver för reklamation av växt, se nedan.

växten planteras enligt bifogad anvisning eller enligt de instruktioner som finns tillgängliga på vår hemsida.


=>   Här kan du läsa om hur du reklamerar en växt.    <=


För levande växter (plantor/lökar/knölar/rötter) gäller begränsat ansvar på grund av varans karaktär.

Ångerrätten gäller ej produkter med nedsatt pris, anpassade varor eller levande växter inklusive lökar, rötter och knölar.
Ångerrätten gäller inte heller produkter som har ett begränsat hållbarhetsdatum, klassas som färskvara, som snabbt kan försämras, bli för gamla eller som efter inköp planterats. (Distanshandelslagen 2 kapitlet, paragraf 11, punkt 4).