Reklamation av trasig produkt ska ske inom skälig tid efter det att felet har upptäckts. För att vi ska kunna ta emot reklamationen måste kvitto/följesedel eller orderbekräftelse kunna uppvisas.


Kontakta vår kundtjänst snarast möjligt och beskriv problemet så detaljerat du kan, gärna med bilder om det bidrar till att göra det mer tydligt. Alla reklamationer ska ske skriftligen till vår kundtjänst.
Gäller det växter/plantor/sticklingar, se


Om vi skickar en förbetald returfraktsedel måste den användas inom 30 dagar för retur av produkten till oss för översyn och eventuellt utbyte beroende av felets art.


Vi ber dig se till att enheten är väl paketerad och att paketet inte överstiger den vikt som framgår av returfraktsedeln. Bifoga kontaktinformation och gärna en beskrivning av problemet i ditt paket. Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att sändningen kommer fram hel.


När produkten inkommit undersöks den och i förekommande fall testar vi dess funktionalitet enligt den fel beskrivning vi har fått för att bedöma om felet ska repareras eller om produkten ska bytas ut.


Efter åtgärd returneras produkten kostnadsfritt till dig.


Tiden för undersökning och åtgärd kan variera beroende av arbetsbelastning och tillgång till reservdelar och utbytesenheter.


När du väljer att använda returfraktsedeln vi skickar till dig godkänner du våra villkor.