Då vi inte kan ta något ansvar för hur växten utvecklas efter att den tagits emot av dig det är därför viktigt att du kontaktar oss senast följande vardag om du vill reklamera en växt.


För att undvika att växten du vill reklamera får nedsatt kondition rekommenderar vi att du tar hand om växterna på bästa sätt så snart de packats upp såsom att ge den vatten och en lämplig placering i avvaktan på vidare besked. 

Om växten inte tas omhand enligt denna rekommendation kan vi inte godta din reklamation.


Innan du gör din reklamation läs gärna vår information om att köpa växter med posten här.


För att vi ska kunna ta emot reklamation av växter behöver vi:

  • Beskrivning av anledning till reklamationen
  • Beskrivning av vilken/vilka växter som berörs
  • Beskrivning per växt hur den är skadad och i vilken omfattning
  • Bild i helfigur och närbild på skada på den växt som du vill reklamera.
  • Om reklamationen avser misstänkt skada under transporten behöver vi bilder på hur växten emballerats och hur den låg i förpackningen för att kunna bedöma påverkan.


Vår bedömning kan bli att växten kommer att utvecklas normalt även om den ser aningen tilltufsad ut. 

Visar det sig att växten inte tar sig inom ett par veckor trots att den sköts enligt vedertagna rekommendationer kan vi göra en ny bedömning förutsatt att vi fick din reklamation direkt då växten anlände till dig samt har fått bilder på hur den såg ut vid ankomsten.


Utan ovanstående information och bilder kan vi tyvärr inte ta emot din reklamation då vi inte har tillräckligt underlag att göra en bedömning av skadans art och omfattning.


Skicka in din reklamation här.