Paket ligger normalt kvar på utlämningsställe eller terminal i 14  dagar och går därefter i retur till oss. Notera att växter endast ligger kvar i 7 dagar.

För paket som inte löses ut och som går i retur pga. ej uthämtad försändelse, vägrad uthämtning, felaktig adressangivelse eller annan anledning till att en försändelse kommer retur till oss av anledning som ej kan påverkas av Wexthuset. förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för fraktkostnad, returfrakt och hanteringskostnader, 49 kr för brevförsändelser (kuvert) och ett minimum av 269 kr för paketförsändelser.


För tyngre, skrymmande varor som skickas som Gropage/styckegods eller pall debiteras verklig upplupen kostnad för transporten samt eventuell lagerhyra enligt gällande prislista, se även information på denna länk -

Särskilda villkor och information om leverans av produkt/-er på pall och eller faktsätt groupage (styckegods).


Vill du att vi skickar ditt paket igen tillkommer ny fraktkostnad utöver ovan avgift oavsett orderns storlek eller värde. Kontakta oss snarast och meddela om du vill att vi skickar din order igen.


Vi avvaktar eventuell återbetalning och håller ditt paket intakt för eventuell ny leverans ytterligare 3 arbetsdagar från att returen kommer till oss. Därefter görs återbetalning av eventuell mellanskillnad mellan ordervärdet och upplupen merkostnad för tur och returfrakt enligt ovan.


OBS! För paket som innehåller levande växter, lökar, knölar, nyttodjur och liknande som inte klarar lång transporttid debiteras full kostnad för både berörda varor samt  tur- och returfrakt då dessa inte klarar den hantering som liggetid och retur innebär.


OBS! Om du valt faktura som betalningsalternativ är det viktigt att du betalar eller kontaktar Svea för att undvika påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.