Vi får av förklarliga skäl många frågor om i vilken utsträckning våra växter innehåller bi-skadliga bekämpningsmedel. 

Vi försöker därför här sammanfatta hur det ser ut hos oss och de odlare/leverantörer vi anlitar.

Tyvärr är det mycket få odlare som helt avstår kemisk bekämpning i någon form vilket gör att tillgången på miljömärkta växter är mycket begränsad, även om det går åt rätt håll. Alla plantor som vi själva drar upp odlas helt giftfritt och vi använder oss av förebyggande biologisk bekämpning och gödslar med rena lösliga mineral och näring med organiskt innehåll.

 

För övriga växter är det svårt att lämna en garanti på att de är helt fria från bi-skadliga ämnen, även om halterna kan vara väldigt låga. Då sortimentet är omfattande använder vi oss av en mängd olika odlare där det i dagsläget inte finns några certifieringar kring just kemikalieanvändningen.

De växter vi säljer är dock i större utsträckning odlade på friland där betydligt mindre mängd kemikalier behöver användas än vid odling i växthus.

 

Växthusodlade plantor saluförs ofta i fysiska garden centers, i dagligvaruhandeln och liknande där de ska kunna visas upp i knopp och i blom då kunderna ”köper med ögonen”.

Till skillnad från frilandsodling har växter som odlas fram i växthus ofta ett stort behov av att slå ned angrepp av skadegörare som snabbt växer till i dessa miljöer. För växthusodling ges också fler dispenser för användning av bi-skadliga bekämpningsmedel.

Sammanfattnignsvis kan vi alltså inte lämna några garantier, men med de odlingsmetoder som främst används bedömer vi att risken är liten eller mycket liten för att våra de växter vi säljer innehåller skadliga halter av bi-skadliga bekämpningsmedel.