Vi har beskurit ditt fruktträd

För att skapa ett starkt och välvuxet fruktträd behöver det uppbyggnadsbeskäras över de första åren. 

Detta görs bäst under tidig vår då man i det här fallet vill att trädet ska svara med kraftig tillväxt. 

Vid höstplantering väntar man därför med fördel till efterföljande vår. 

Vid uppbyggnadsbeskärning gäller detta för kärnfrukter (äpple och päron) såväl som för stenfrukter (körsbär och plommon). 

För att bättre kunna skicka ditt träd har vi gjort en försiktigare beskärning. 

Denna bör kompletteras med den regelrätta uppbyggnadsbeskärningen under den tidiga våren där du kan göra de val som gör att trädet blir som du önskar.