Orius skinnbaggar ligger i en förpackning med bovete när de kommer till dig. De kommer i en blandning av både vuxna djur, nymfer och puppor.


Orius bör fördelas ut på berörda växter direkt efter mottagandet, men kan förvaras 3 - 4 dagar vid 8 - 10°C .


Tips när du tar emot dina orius-baggar

Kontrollera att det finns tecken på aktivitet i lådan de kommer i. 

Många undrar över om nyttodjuren lever och är aktiva när de ankommer eftersom det är en blandning av kläckta djur, puppor och nymfer.  

Det är inget myller det handlar om då de kommer i olika stadier där inte alla rör sig. 

Oriusbaggarna börjar bli pigga först vid 16 grader, innan dess är de som i dvala och kan misstas för döda. Något att tänka på när det är lite kallt utomhus.


Undvik att ha fönstret öppet närmaste tiden efter att du sätter ut dem så de inte smiter ut innan de hittat tripsar på dina växter.


Efter utsättningen är baggarna ofta svåra att se, de är väldigt skygga och snabba och gömmer sig gärna i boveteskalen och senare bland bladveck och andra skrymslen där de inte syns. 

När de förflyttar sig springer de snabbt från punkt till punkt vilket också gör de svårupptäckta.

Du behöver därför inte vara orolig ifall de finns där eller inte bara för att du inte ser dem. Invänta istället resultatet som brukar visa sig efter ca. tre veckor.


Vid kraftiga angrepp rekommenderas ytterligare en utsättning efter 1 månad. Komplettera med klisterskivor för att fånga de fullvuxna tripsen


Läs mer i informationsbladet här.


Du hittar en massa tips om bekämpning av trips här.