Om avståndet mellan huvudenheten och vattentunnan är längre än sladden till vattennivåsensorn så att den inte når, eller om vattennivåsensorn av någon annan anledning önskas bortkopplad görs detta enligt nedan:


  • Öppna baksidan av enheten
  • Ta försiktigt bort vattensensorns lilla vita kontakt från kretskortet där sensorn sitter.
  • På insidan av locket sitter en liten bygel. Denna ska sättas i den position vattensensorn satt på kretskortet.
    På bygelns kortsida finns något som liknar tre hål. Den sidan ska träs på de två piggar som sticker ut från kretskortet där tidigare vattennivåsensorn satt.