Om du vill att någon annan ska hämta ut ditt paket kan du göra det genom att använda PostNord App och legitimera dig med BankId, när det är gjort så räcker det med att visa den digitala avin eller skicka den vidare till en bekant som då kan hämta ut ditt paket.   Läs mer om PostNord App här.


Om du inte har PostNord App och behöver du ändra namn eller om du behöver ändra adress på ett paket som redan har skickats kan du göra det till självkostnadspris motsvarande den avgift som Postnord debiterar oss för ändringen. 


Vill du göra en sådan ändring ska du snarast kontakta vår kundtjänst och uppge:

  • Ordernummer
  • Uppgift nytt namn eller ny adress


Kontakta kundtjänst här.