När du beställer plantskoleväxter som prydnadsbuskar, häckväxter, träd och perenner anges inte alltid växtens leveranshöjd eller andra egenskaper direkt i klartext i växtens beskrivning på vår hemsida. 

Storlek, bredd, vidd, ålder etc beskrivs med ett kodsystem som inte alltid direkt kan översättas till till exempel en speciell höjd.

Istället anges dessa uppgifter enligt ett kvalitetssystem som är gemensamt för alla plantskolor i Europa. 

 

Ett exempel på detta är A-kval som är en kvalitetsbenämning på prydnadsbuskar som betyder att växten uppnått en viss minimistorlek.


Olika leveransformat av växter


Ordlista vid växtköp

 

Lär mer information om dessa kvalitetsregler och beteckningar i vår Faktabank