Batterierna
Med stor sannolikhet har batteriet laddats ur under vintern. Det kan vara en bra idé att ladda dem under ca. 10 minuter så att du direkt ser att bevattningen går igång som den ska. Det gör du enkelt genom att låta solcellen ligga i full sol i 10 minuter. OBS! Tänk på att du måste sätta igång den (vrida vredet till något av värdena 1-5).


Pumpen
Ibland kan ventilen fastna när den inte används en längre tid. Det visar sig i så fall när du slår på pumpen och den pumpar utan att något vatten kommer.
Det är lätt åtgärdat genom att sätta en liten bit slang i inloppet som man med hjälp av en spruta full med vatten trycker in vatten i enheten.


Slanganslutningar
Det är lätt hänt att slangarnas anslutning till enheten blir påverkade när den varit nedkopplad och förvarad ihopvirad en period. Om de inte sluter helt tätt kan det komma luft i systemet med läckage, långsam eller ingen pumpning av vatten till följd.


Därför rekommenderas att du gör om kopplingarna genom att kapa vardera av de två slangarna som ansluts mot enheten ca. en centimeter och plugga in dem igen.


Kontrollera även anslutningarna mellan droppmunstycken och svettslang/microporus-slang så att de är intakta. Kapa en centimeter och foga samman igen vid behov.


Rengöring
Det är en bra ide att passa på att göra rent vattentunnan innan den ska börja fyllas upp igen.
Försäkra dig om att filtret hamnar minst 10 cm från botten och att eventuell vattensensor sitter säkert fäst på inloppsslangen två-tre centimeter ovanför filtret.


Det är vanligt att smuts som kommer in i systemet har förts till slutet av slangen. För att rensa ut detta tar man bort det sista droppmunstycket och pumpar vatten igenom slangen innan man sätter tillbaka det och tar Irrigatian i bruk. Då sköljs förhoppningsvis eventuella främmande partiklar ut.


Stopp i droppmunstycken
Om det kommit smuts i droppmunstycken brukar det gå bra att få dem rena genom att vända på dem. Använd gärna en en spruta med vatten och avkalkningsmedel för att rensa munstyckena. Innan rengöringen tas de försiktigt bort och rengörningsblandningen trycks sakta igenom munstycket. Om möjligt bör munstyckena rengöras redan på hösten eftersom eventuell smuts kan lossna lättare då.