Ibland kan partiklar i vattnet stoppa pumpen från att gå ordentligt

genom att byta pumphuvud mkan man åtgärda detta på ett enkelt vis.


Gör så här:

Lossa bakstycket på pumpenheten och lyft ut själva pumpen. 

Skruva bord den lilla plattan som sitter med fyra skruvar och ersätt med ett nytt.

Skruva så att pumphuvudet sitter tätt mot pumpen utan att dra skruvarna för hårt.


Länk till utskriftsvänlig pdf fil.