• Lämpligt att använda en ESD-matta för att minska risken för komponentskador.komponentskador Avlägsna inställningsvredet genom att dra det rakt ut
 • Skruva bord de 5 skruvarna på locket på baksidan.
 • Dra ur batterifästet (locket), pump och eventuellt anslutna tillbehör.
  (Stöd kretskortet när du kopplar in / ur anslutningarna)
 • Skruva ur kragmutten på utsidan av skalet försiktigt och lossa försiktigt krestkortet från sin position.
 • Anslut det nya kretskortet innan det sätts på plats. (Krångligare att
 • komma åt sedan)
 • Lirka kretskortet in i på sin plats och se samtidigt till att LED-dioden är positionerad så att den passar i hålet på lådan. Försäkra dig om att kretskortet sitter stadigt och inte kan vridas ur sin position.
 • Skruva dit kragmuttern.
 • Anslut återstående kontakter - kontakten på kretskortet är utmärkt.
 • Sätt på locket och skruva fast locket.
 • Tryck tillbaka vredet och se till att inställningsmarkeringarna hammar irätt läge. OBS! Tryck inte för hårt då det kan skada vredet.


Länk till utskriftvänlig pdf fil.