Hur fungerar pumpen?

Pumpen startar automatiskt var tredje timme dagtid och går tills batteriladdningen är slut. Normalt upp till ca 20 minuter beroende av inställning och mängden sol.


Hur ställer man in hur mycket den ska vattna?

Irrigatia kan ställas in i 5 olika lägen där 5 ger maximal mängd vatten, Position 4,3,2,1 ger motsvarande  80%, 60%, 40%, 20% av max bevattningsmängd. 


Vad betyder röda lampans blinkning?

Bredvid vredet sitter en liten röd lampa. Den signalerar olika saker:

  • Fast sken indikerar att pumpen är igång (pumpar)
  • Blinkande sken indikerar att enheten är i laddningsläge. Lampan blinkar så många gånger per tillfälle som det läge vredet är inställt på
  • Ett kontinuerligt snabbt blinkande indikerar att vattennivåsensorn inte har kontakt med vatten.


Hur mycket vatten kommer det i varje munstycke/i droppslangen?

För varje modell finns en beskrivning av hur många munstycken och/eller droppslang som kan anslutas till enheten.

reglering av hur mycket vatten som kommer ut i varje munstycke beror på:

  • I vilket läge 1-5 den är inställd på
  • Antal munstycken/droppslang som är ansluten. Mängden vatten fördelas mellan de olika anslutna munstycken. Ansluts fler munstycken kommer det mindre mängd vatten i varje munstycke.
  • Även mängden sol påverkar hur mycket vatten som kommer vilket ju är en del av finessen.


Man kan testa genom att sätta ett kärl under ett munstycke för att se hur mycket vatten som pumpas ut men den mängden kommer att vara olika beroende av hur mycket solen har lyst.


Vad är det för skillnad på Svettslang/droppslang och Micro-porous?

Micro-Porous gräver man ner i jorden. Den har ett skyddshölje för att förhindra att hålen i slangen sätts igen. Kan vattna en större yta, dvs. använda en längre slang av Micro-Porous än Svettslangen som läggs ovanpå jorden. 


Varför kommer det inget vatten ur min Micro-porousslang?

Micro porous ska man gärna vattna på första gången när man vill använda den så för att bryta ytspänningen så att vattnet enkelt går igenom skyddshöljet.


Hur lång droppslang kan man använda på en enhet (gäller C12 och C24)?

Man kan ansluta upp till 6 meter sammanlagd länd eller 6 stycken 1-metersbitar.


Det rinner jättemycket vatten ur ett munstycke, men inget ur de andra. Vad händer? 

Då är det munstycket trasigt. Koppla bort det och ersätt med ett helt. 
Normalt ska det komma lika mycket vatten ur alla munstycken.


Hur många munstycken kan man ha som mest?

På modell C12 rekommenderas inte fler munstycken än 24 och på modell C24 högst 48 stycken.


Det kommer lika mycket vatten ur varje munstycke och en vits med att ha många munstycken är att man kan fördela vattnet mellan större och mindre krukor genom att t.ex ha ett munstycke i en mindre kruka, två munstycken i en medelstor kruka och tre munstycken i en stor kruka för att tillgodose bevattningsbehovet.


Vad är minsta mängden munstycken man måste ha?

Minst sex munstycken behöver finnas med i installationen. Annars fungerar inte automatiken som det är tänkt.


Batterierna verkar inte ladda, vad är det för fel?

Batterierna är för gamla. Nya batterier rekommenderas inför varje säsong för att minska risken för att de blir dåliga när du är bortrest.

Vredet är inställt på 0. För att laddning ska ske måste vredet vara inställt på någon av lägena 1-5.


Jag har precis satt upp enheten och den har laddat i några timmar, men den pumpar inte? 

Vrid vredet till noll och prova att sätta på den igen. Har den laddat i några timmar så ska pumpen gå igång, 

Pumpen bara går och går och går, varför? 

Batterierna har för mycket laddning. Batterierna ska i samband med uppstart laddas ur då det kan finnas laddning i batterierna som medföljer.

Koppla ur droppmunstyckena och låt pumpen pumpa tillbaka till vattentunnan tills batteriet är urladdat.


Hur länge räcker batterierna?

Normalt räcker de ca 1,5 år. Vi rekommenderar därför att du byter dem när du startar upp för ny säsong så att inte problem uppstår under högsäsongen!


Hur mycket vatten kommer från munstyckena? 

Det kommer lika mycket vatten ur varje munstycke. Hur mycket vatten det kommer beror på flera faktorer: hur mycket solen laddat batterierna, vilken inställning enheten har och hur många munstycken man använder. Man kan testa genom att sätta ett kärl under ett munstycke för att se hur mycket vatten som pumpas ut.