Nedan instruktion gäller för modell C12 och C24 samt näringspumpen för modell C60, C120 och C180.


  1. Skruva bort bakstycket, vik ut den varsamt. Batteriet sitter på insidan av bakstycket och dess sladd sitter fast i kretskortet som är i 'lådan'.
  2. Lokalisera pumpen, den svarta klossen vars ände sticker ut genom lådan, den där slangarna fästes.
  3. Lossa på kabeln som går från pumpen till kretskortet. Det är en liten vit plastkontakt (sockerbit) som du försiktigt drar loss från fästet på kretskortet.
  4. Sedan tar du kontakten på den nya pumpen och trär på de små metallspröten som sticker ut från kretskortet. 
  5. Puttar in pumpkloss på dess plats, ser till att kablar inte kläms eller böjs när du lägger tillbaks solcellenehtens bakstycke.
  6. Skruva tillbaka bakstycket