Om din Irrigatia inte fungerar som den ska kan du göra en felsöka enligt nedan.


 • Stäng av och sätt på enheten.
  1.  Lyser dioden när sätter den från OFF till någon av positionerna 1-5? Då vet vi att solcellen fungerar som den ska.
  2. Blinkar den mycket snabbt så kolla vattensensorn,  är den under vatten kan det tyda på att kretskortet är trasigt.
 • Blinkar den som den ska på de olika positionerna?
 • Låter pumpen men pumpar inte vatten? Då är det troligtvis trasig pump (om inloppslangen ligger ner i vattnet).
 • Droppar det så lite att det upplevs som att den inte funkar?
 •  Har du felsökt enligt medföljande manual och använt den lilla sprutan.
 • Är alla slangar hela?
 • Kontrollera att inget munstycke läcker vatten.
 • Ligger batteri an mot blecken så att det inte är något glapp?
 • Var sitter huvudenheten? Så mycket sol som möjligt och placering utomhus (inte inne i ett växhus tex) är nödvändigt. 
 • Vid för mycket skugga eller om något skymmer solcellen fungerar den inte som tänkt.
 • Var finns tunnan i relation till enheten? Slangen ska helst gå rakt upp från tunnan till enheten. 
 • Allt för lång slang med mycket upp och ner påverkar trycket. Hellre lång slang från enheten ut  till munstyckena än lång slang till pumpen från vattnet.
 • Enkelt test:
  Testa att ta loss utloppsslangen, den som leder till droppmunstycken eller bevattningsslang från enheten och sätt dit en kort slangbit istället.  Sug med munnen upp vatten genom pumpen för att få bort eventuella luftfickor. Testa sedan att starta systemet för att som om pumpen pumpar vatten.
 • Har pumpen slutat att fungera? Kontrollera version av pumpen. Modellen med beteckning SPV-4 (modellbeteckning står på pumpen) kan enkelt rengöras. Mindre partiklar och beläggning kan ställa till det så att pumpen inte kan gå som den ska. Läs mer här hur du rengör pumpen.


Du får den ängå  inte att funka! Mejla Kundtjänst på support@wexthuset.com, berätta vad du observerat, ange pumpens tillverkningsomgångsid/batchnr:  BSV xxxx, där x=siffror