Den digitala varianten heter L-series och benämns C12/L eller C24/L. Den har en röd knapp på sidan för inställning för position som visas på en fönsterdisplay. Följ då anvisningarna för ”display”.
Den tidigare upplagan heter C12 och C24. Den har ett vred för inställning av position.

Nedan finns felsökning separerat för de olika versionerna, börjar med L-series C12/L och C24/L. 
Bläddra neråt för felsökning utav tidigare versionen C12 och C24.


Felsökning av Irrigatia C12/L och C24/L

Om din digitala Irrigatia L-series inte fungerar som den ska kan du göra en felsökning enligt nedan.

 

 • Stäng av och sätt på enheten.
   Vad visar displayen? 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Förklaring tabell

10 – pump laddar inte under natten

20 – orsak – kan bero på olika saker, låg vattennivå i tunnan, för lite salt i vattnet (tillsätt salt eller näring), orent vatten (installera ett sandfilter). Pump kan behöva bytas om man har provat att åtgärda föregående.
30 – orsak – om man har tillvalet fuktnivåsensor så indikerar den att jorden är tillräckligt blöt.

80 – orsak – kan bero på olika saker, enhet inte tillräckligt laddad av solen, batterierna är slut, för lite salt i vattnet, orent vatten (installera ett sandfilter).

81 – orsak - solcellspanelen sitter på en för solig plats, täck halva panelen

 

 • Låter pumpen men pumpar inte vatten? Då är det troligtvis trasigt pumphuvud (om inloppslangen ligger ner i vattnet).
 • Droppar det så lite att det upplevs som att den inte funkar? Kolla om enheten har laddat tillräckligt. Kontrollera även vattennivån. Luft kan ha kommit in i systemet, använd då den lilla sprutan som sätts in i en 5 centimeters lång bit av matarslangen som sätts in i pumpen där vattnet ska gå in. Tryck in vatten med sprutan, viktigt att pumpen står på läge 1-5, då går pumpen igång och luften försvinner.
 • Är droppmunstyckerna ditsatta. Utan droppmunstycken kommwer inte enheten att fungera.
 • Är alla slangar hela? Matarslangen som går ut och in från enheten kan behövas kortas in om den inte sluter tätt för att undvika att luft kommer in i systemet.
 • Kontrollera att inget munstycke läcker vatten.
 • Ligger batteriet an mot blecken så att det inte är något glapp?
 • Var sitter huvudenheten? Så mycket sol som möjligt och placering utomhus (inte inne i ett växthus tex) är nödvändigt. 
 • Vid för mycket skugga eller om något skymmer solcellen fungerar den inte som tänkt då den inte kan ladda.
 • Var finns tunnan i relation till enheten? Slangen ska helst gå rakt upp från tunnan till enheten. Tunnan ska inte vara för långt ifrån enheten då det tar onödig kraft från pumpen och det påverkar vattentrycket negativt. 
 • Allt för lång slang med mycket upp och ner påverkar trycket. Hellre lång slang från enheten ut till munstyckena än lång slang till pumpen från vattnet.
 • Har pumpen slutat att fungera? Kontrollera version av pumpen. Modellen med beteckning SPV-4 (modellbeteckning står på pumpen) kan enkelt rengöras. Mindre partiklar och beläggning kan ställa till det så att pumpen inte kan gå som den ska. Läs mer här hur du rengör pumpen.

 

Du får den ändå inte att fungera? Mejla Kundtjänst på support@wexthuset.com, berätta vad du observerat, ange pumpens tillverkningsomgångsid/batchnr:  BSV xxxx, där x=siffror

 

 

Felsökning av Irrigatia C12 och C24

Om din Irrigatia inte fungerar som den ska kan du göra en felsökning enligt nedan.

 

 • Stäng av och sätt på enheten.
  1. Lyser dioden när sätter den från OFF till någon av positionerna 1-5? Då vet vi att solcellen fungerar som den ska.
  2. Blinkar den mycket snabbt? Kolla om enheten har laddat tillräckligt. Kontrollera även vattennivån. Luft kan ha kommit in i systemet, använd då den lilla sprutan som sätts in i en 5 centimeters lång bit av matarslangen som sätts in i pumpen där vattnet ska gå in. Tryck in vatten med sprutan, viktigt att pumpen står på läge 1-5, då går pumpen igång och luften försvinner.

 

 • Blinkar den som den ska på de olika positionerna? Vid läge 1 blinkar den en gång, vid läge 2 två gånger osv.
 • Låter pumpen men pumpar inte vatten? Då är det troligtvis trasigt pumphuvud (om inloppslangen ligger ner i vattnet).
 • Droppar det så lite att det upplevs som att den inte funkar? Kolla om enheten har laddat tillräckligt. Kontrollera även vattennivån. Luft kan ha kommit in i systemet, använd då den lilla sprutan som sätts in i en 5 centimeters lång bit av matarslangen som sätts in i pumpen där vattnet ska gå in. Tryck in vatten med sprutan, viktigt att pumpen står på läge 1-5, då går pumpen igång och luften försvinner.
 • Är droppmunstyckerna ditsatta. Utan droppmunstycken kommwer inte enheten att fungera.
 • Är alla slangar hela? Matarslangen som går ut och in från enheten kan behövas kortas in om den inte sluter tätt för att undvika att luft kommer in i systemet.
 • Kontrollera att inget munstycke läcker vatten.
 • Ligger batteri an mot blecken så att det inte är något glapp?
 • Var sitter huvudenheten? Så mycket sol som möjligt och placering utomhus (inte inne i ett växthus tex) är nödvändigt. 
 • Vid för mycket skugga eller om något skymmer solcellen fungerar den inte som tänkt då den inte kan ladda.
 • Var finns tunnan i relation till enheten? Slangen ska helst gå rakt upp från tunnan till enheten. Tunnan ska inte vara för långt ifrån enheten då det tar onödig kraft från pumpen och det påverkar vattentrycket negativt. 
 • Allt för lång slang med mycket upp och ner påverkar trycket. Hellre lång slang från enheten ut till munstyckena än lång slang till pumpen från vattnet.
 • Har pumpen slutat att fungera? Kontrollera version av pumpen. Modellen med beteckning SPV-4 (modellbeteckning står på pumpen) kan enkelt rengöras. Mindre partiklar och beläggning kan ställa till det så att pumpen inte kan gå som den ska. Läs mer här hur du rengör pumpen.

 

Du får den ändå inte att fungera? Mejla Kundtjänst på support@wexthuset.com, berätta vad du observerat, ange pumpens tillverkningsomgångsid/batchnr:  BSV xxxx, där x=siffror